61 વર્ષ ની મહિલા ની થઇ ડીલીવરી, પોતાના દીકરા ના હાથ માં બાળક ને આપીને કહ્યું ‘આ લો તારી દીકરી’

અમેરિકા માં 61 વર્ષ ની મહિલા એ સરોગેટ માં બનીને એક દીકરી ને જન્મ આપ્યો છે. 61 વર્ષ ની ઉંમર માં માતા બનવાનું સાંભળવામાં અશક્ય લાગે છે. પરંતુ સેસિલ એલેજ

Continue reading