ભારતના બજાર માં આવી રહી છે આ મજેદાર 6 ન્યુ કાર, જેમાં MG Air EV થી લઇ નવી પેઢીની સ્વિફ્ટ નો સમાવેશ થાય છે જાણો તમારે કઈ લેવી છે કાર.

એમજી એર ઇલેક્ટ્રીક, નવી પેઢીની સ્વિફ્ટ અને સિટ્રોન C3 ઇવી સહિત 6 નવી કાર ભારતીય બજારમાં પ્રવેશ કરશે ભારતમાં નાની અને બજેટ કારની માંગ હંમેશાથી વધુ રહી છે. તેથી મારુતિ

Continue reading